Rage across Silesia

Adventure Log

Ostatecznie, aby zachęcić was do opisywania sesji będę przyznawał 1 punkt doświadczenia za to.
Tutaj lub przy swoich postaciach możecie również zamieścić swoje preludia, jeśli ktoś już coś napisał. To też będzie wynagrodzone PD-ekami.

Comments

Piszcie, piszcie – my w wampirze wszyscy napisaliśmy i dostaliśmy 8xpa i 5 wolnych punktów – całkiem sporo!

Adventure Log
Witold_Fiore_Hess Witold_Fiore_Hess

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.