Aurora

Lupus, Galiard, Fianna, Adren

Description:

Tribe: Fianna
Breed: Lupus
Auspice: Galiard
Physical: Strenght 3, Dexterity 5 (6) (Refleks), Stamina 4 (Odporność)
Social: Charisma 2, Manipulation 1, Appearance 3
Mental: Perception 3, Intelligence 4 (Trivia), Wits 3
Talents: Alertness 3, Athletics 3, Brawl 4 (Claws), Primal-Urge 4 (Hints), Subterfuge 3
Skills: Melee 2, Performance 3, Stealth 3, Survival 3
Knowledges: Enigmas 3, Medicine 2, Occult 3, Rituals 3
Backgrounds: Kinfolk 3, Ancestors 5, Totem 2, Mnesis 1
Gifts: Wyostrzone zmysły, Mowa umysłu, Odporność na toksyny, Śiatło Wróżek, Taniec Płomienia
Rites: Gathering for the Departed, Rite of the Moot, Rite of the opened Cearn
Renown: Glory 6, Honor 5, Wisdom 5
Rank: Adren
Rage: 7
Gnosis: 7
Willpower: 7
Flaws: brak częściowej transformacji, obsesja, niecierpliwość, niesmiała, fobia (dżownice), wróg z przeszłości
Merits: nieujarzmiona

Bio:

Aurora

Rage across Silesia Witold_Fiore_Hess Mija