Ernarsson

Zmarły, Lupus, Ahroun, Pomiot Fenrisa

Description:

Tribe: Pomiot Fenrisa
Breed: Lupus
Auspice: Ahroun
Physical: Strenght 4, Dexterity 3, Stamina 3
Social: Charisma 3, Manipulation 2, Appearance 0
Mental: Perception 2, Intelligence 3, Wits 3
Talents: Alertness 3, Athletics 4 (uniki), Brawl 3, Intimidiation 1, Leadership 1, Primal-Urge 3
Skills: Melee 4, Stealth 3, Survival 3
Knowledges: Medicine 1, Occult 2, Rituals 2
Backgrounds: Pure Breed 5, Mentor (Ejdur Olafsson) 2, Fetish 5, Totem 1, Mnesis 3
Gifts: Wyostrzone zmysły, ostre szpony, odporność na ból
Renown: Glory 5, Honor 2, Wisdom 2
Rank: 2 (fostern)
Rage: 8
Gnosis: 5
Willpower: 7
Flaws: zapach zwierzęcia, mięsożerca, potworny, niecierpliwy, nietolerancyjny
Merits: ogromny, żelazna wola

Fetishes: Jarlhammer Miażdzyciel Kuźni, Odłamki Rogu Fenrisa

Bio:

Ernarsson

Rage across Silesia Witold_Fiore_Hess Witold_Fiore_Hess