Zoya

Lupus, Theurg, Uktena, Adren

Description:

Tribe: Uktena
Breed: Lupus
Auspice: Theurge
Physical: Strenght 3, Dexterity 3, Stamina 2
Social: Charisma 3, Manipulation 3, Appearance 3
Mental: Perception 4( 5), Intelligence 4, Wits 5
Talents: Alertness 2, Athletics 2, Brawl 2, Empathy 3, Expression 1, Lesdership 3, Primal-Urge 3, Subterfuge 3
Skills: Animal Ken 1, Performance 2, Survival 1
Knowledges: Computer 1, Enigmas 3, Occult 4, Rituals 4, Technology 1
Backgrounds: Ancestors 4, Fetish 4, Rituals 4, Spirit Heritage 1, Totem 1, Mnesis 2
Gifts: Wyostrzone zmysły, Mowa duchów, Matczyny dotyk, Wyczucie magii, wyczucie żmija, duch jaszczurki, cienie o świcie, rozkazywanie duchom, odporność na toksyny
Rites: Rytuał przyzwania, Rytuał przywiązania, Rytuał szukającego kamienia, Rytuał przypisania talizmanu, zgromadzenia, otwarcia cearnu, stworzenie fetysza.
Renown: Glory 3, Honor 2, Wisdom 7
Rank: Adren
Rage: 4
Gnosis: 9
Willpower: 8
Flaws: niecierpliwa, przodek wariat, wróg (5)

Fetishes: Mirrorshades, Maska Kruka

Bio:

Zoya

Rage across Silesia Witold_Fiore_Hess d00mka