Tag: Aurora

Results

  • Angus MacLeod

    Szkot z pochodzenia i z natury. Słynny głównie z walk przeciwko Brytyjskim wojskom - nieważne, czy po stronie Żmija, czy innych Garou chcących zabrać terytorium i krewniaków Fianna. Jednak równie sławny jest dzięki swoim zdolnościom "biesiadowania". Jest …