Tag: Przodek

Results

  • Angus MacLeod

    Szkot z pochodzenia i z natury. Słynny głównie z walk przeciwko Brytyjskim wojskom - nieważne, czy po stronie Żmija, czy innych Garou chcących zabrać terytorium i krewniaków Fianna. Jednak równie sławny jest dzięki swoim zdolnościom "biesiadowania". Jest …

  • Abeque

    Słynna Opiekunka Zmory. Całe życie poświęciła strzeżeniu więzienia jednego z potężnych duchów Żmija. Równie często i zaciekle odpierała ataki innych zmór i Tancerzy Czarnej Spirali, jak i zakusy europejskich Garou, którzy uważali, że Uktena chroni potężny …