Litania

Takie są prawa, według których żyją garou:

Nie będziesz łączył się w parę z innym Garou.
Walcz ze Żmijem wszędzie, gdzie mieszka i gdzie lęgną się jego pomioty.
Szanuj terytorium innego.
Przyjmij honorową kapitulację.
Bądź posłuszny wobec wszystkich wyższego stanu.
Najwyżsi rangą jako pierwsi sięgają po zdobycz.
Nie będziesz jadl mięsa ludzi.
Szanuj znajdujących się niżej od ciebie. Wszyscy są stworzeniami Gai.
Nie wolno ci unieść Zasłony.
Nie obciążaj sowich ludzi własną niemocą.
Podczas pokoju można w każdej chwili wyzwać przywódcę na pojedynek.
Nie wolno wyzywać przywódców na pojedynek w czasie wojny.
Nie zrobisz nic, co mogłoby zaszkodzić caernowi.

Litania

Rage across Silesia Witold_Fiore_Hess g0trrI