Wycie!

Garou używają wycia do poozumiewania się i szybkiego przekazu wiadomości. Poniżej są rozpoznawane przez wszystkich sposoby wycia:

Hymn Wojny – wezwanie do ataku i rozpoczęcia bitwy lub ostrzeżenie przed atakującym wrogiem.
Wezwanie pomocy – wzywa watahę, gdy wilkołak jest w niebezpieczeństwie.
Lament dla poległych – im dłuższy tym większy oddaje honor poległemu.
Wycie prezentacji – wilkołak przedstawia się swoją rasą, patronatem i plemieniem.
Warknięcie pierwszeństwa – oznacza ofiarę jako należną wilkołakowi.
Pieśń kpiny – dodawany do innego wycia, aby ośmieszyć odbiorcę.
Symfonia otchłani – używany przez Tancerzy Czarnej Spirali, aby prześladować ofiarę.
Zawodzenie złego przeczucia – ostrzega przed niebezpieczeństwami naturalnymi.
Ostrzeżenie przed nadchodzącym Żmijem – może opisać istotę napotkanego żmija.

Wycie!

Rage across Silesia Witold_Fiore_Hess Witold_Fiore_Hess